Hvordan kan man forstå schizofreni?

Begrepet schizofreni er 110 år gammelt, men vekker mer debatt i dag enn noen sinne. Disse tilstandene er blant de mest gåtefulle psykiske lidelsene, og fagfeltet har verken en samlet og omforent forståelse eller noen effektiv behandling. For hovedpersonene er imidlertid forståelsen av selve psykoseopplevelsen svært viktig.


Boken løfter fram schizofreniens innside, dens kjernefenomener, opplevelsen av psykose, og psykosens tidlige forstadier, der fenomenenes utforming starter. Målet er å forstå bedre hvordan slike opplevelser i det hele tatt kan dannes i vår psyke, og vise at slik forståelse kan styrke tidlig oppdagelse og innsats. Forfatteren understreker at det kun fins ett egnet instrument til undersøkelse av disse opplevelsene: samtalen.

Her presenteres en forståelsesmodell, subjektivitetsmodellen, deretter EASE-manualen som et hjelpeverktøy til klinisk undersøkelse av forstyrret selvopplevelse. Bokens siste del handler om behandling rettet mot disse kjernefenomenene i psykosens forstadier.

Boken er skrevet for psykologer og leger, spesialister og spesialistkandidater i psykisk helsearbeid, og for studenter i helsefag.

«Bogen er velskrevet ... på et højt fagligt niveau og med høj grad af praktisk anvendelighed. Den kan anbefales til dem, som ønsker udvidet forståelse af lidelsen og inspiration i arbejdet med og omkring mennesker med psykose.»
«Psykologernes fagmagasin»

«Schizofreni er et imponerende pionerarbeid ... »
«Ny tid»

«Den empatisk utforskende samtalen står sentralt i boken. Møller beskriver utforskning av selvforstyrrelser som essensielt for videre psykoterapeutisk arbeid: for å kunne jobbe med selvinnsikt og relasjoner må pasienten først kjenne at han har et selv»
«Tidsskrift for Den norske Legeforening»

Paul Møller er dr.med., spesialist i psykiatri, forskningssjef og leder av FoU-avdelingen, Klinikk for Psykisk Helse og Rus, Vestre Viken HF.


Mer info om boka -

Sider 248
Målform bm
Utgave 1
ISBN 9788215029641
Utgivelsesår 2018
Bokgruppe 214
Salgsdato 30.05.2018
Leveringstid 3-5 dager


Se video


Anmeldelser


Artikler


Se intervju med Paul Møller: Samtalen som mikroskop - opplevelsesdimensjonen ved schizofreni


Nedlastinger


Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x