Seksuelle overgrep

-fra privat avmakt til tverretatlig handlekraft

Siri Søftestad

kr 429

Ikke på lager

Last ned innholdsfortegnelse som PDF
Bestill vurderingseksemplar

Boken gir en innføring i teoretisk kunnskap om seksuelle overgrep mot barn og viser også hvordan man kan arbeide med barn som har vært utsatt for overgrep. Det er nær sammenheng mellom valg av teoretisk forståelse og praktisk handling, og forfatteren legger vekt på betydningen av tverretatlig samarbeid i møte med barna og deres familier.

Sentrale temaer er:

Hvordan møte mistanke om overgrep, kulturell tabuisering og avmaktsfølelse?
Hvordan samtale med barnet og sikre at det involveres i avgjørelser?
Hvordan kan barnet best beskyttes?
Hvem utfører overgrep?
Hvilken rolle kan barnevernet spille i overgrepssaker?
Hvordan øke kunnskapen, inngå forpliktende samarbeid og ivareta de profesjonelle yrkesutøverne?

Dette er en viktig bok for fagpersoner som møter barn som har vært utsatt for overgrep.

Siri Søftestad er sosionom og arbeider i Bufetat region sør. Hun har siden 1993 arbeidet med tverretatlig konsultasjon, kompetanseheving og tiltaksutvikling i forbindelse med seksuelle overgrep mot barn i Vest-Agder.

Mer info om boka -

Sider 240
Målform bm
Utgave 1
ISBN 9788215008011
Utgivelsesår 2005
Bokgruppe 213
Salgsdato 28.10.2005

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x