«Tingsrett» omhandler reglene om retten til å råde over fysiske ting.

Bokens første del omfatter især ene- og sameierett til fast eiendom, herunder reglene om grenser og andre nabospørsmål. Viktige rettighetstyper som tomtefeste og servitutter er gitt bred omtale. Videre er det kapitler om allemannsrett og allmenningsrett, og om offentlig kontroll med fast eiendom. Annen del gjelder tredjepersonkonflikter vedrørende fast eiendom, løsøre og fordringer: Når er for eksempel kjøper beskyttet mot konkurrerende erverv (dobbeltsalg mv.) eller kreditorbeslag?

Siden forrige utgave kom i 2013 har vi fått en rekke lovendringer og dommer som har nødvendiggjort omskrivninger. Samtidig er teksten kritisk gjennomgått.

Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

Mer info om boka -

Sider 960
Målform bm
Utgave 8
ISBN 9788215025544
Utgivelsesår 2016
Bokgruppe 211
Salgsdato 10.06.2016
Leveringstid 3-5 dager

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x