Tjenesteloven

Tjenestedirektivet i norsk rett, kommentarutgave

Torje Sunde, Ida Sørebø

kr 929

Bestill vurderingseksemplar

Tjenesteloven gjennomfører EUs tjenestedirektiv, som har til formål å gjøre det enklere å yte og motta tjenester på tvers av landegrenser innad i EU / EØS.

Tjenestedirektivet er den første rettsakten som på en generell måte regulerer tjenesteyting i EU/EØS, og reiser en rekke prinsipielle EØS-rettslige spørsmål. Kommentarutgaven inneholder en grundig omtale av hver bestemmelse i tjenesteloven, og setter disse inn i en bredere EØS-rettslig sammenheng. Boken tar også opp generelle spørsmål knyttet til fri bevegelighet av tjenester og etableringsretten med omfattende henvisninger til rettspraksis og forarbeider.

I tillegg til selve lovkommentarene gir boken en innføring i lovgivningsprosessen bak tjenestedirektivet og tjenesteloven. Det finnes også utfyllende registre over litteratur og andre rettskilder på området.

Boken er særlig egnet for dommere, forskere, advokater og forvaltningsorganer som har behov for å sette seg inn i tjenestedirektivet og tjenesteloven. I tillegg passer den for alle med generell interesse for EU/EØS-rett.

Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

Mer info om boka -

Sider 392
Målform bm
Utgave 1
ISBN 9788215015408
Utgivelsesår 2017
Bokgruppe 221
Salgsdato 11.10.2017
Leveringstid 3-5 dager

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x