Tradisjonens tro

Tradisjonens tro

kristen troslære for lærerstudenter

Ola Erik Domaas

kr 299

Bestill vurderingseksemplar

Boken gir en grunnleggende innføring i den kristne tro slik den kommer til uttrykk i den apostoliske trosbekjennelsen. Den er primært skrevet for lærere som skal undervise elever i grunnskolen. Forfatteren har derfor lagt vekt på hovedmomenter innen kristen tro og livstolkning slik det kommer til uttrykk i fagplanen for kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering i L97. Fagdidaktisk stoff omhandles. Boken bygger på luthersk tradisjon, men legger vekt på en økumenisk åpen profil, og er et godt utgangspunkt for dialog med andres tro og livssyn.Mer info om boka -

Målform bm
Utgave 1
ISBN 9788251834841
Utgivelsesår 1996
Bokgruppe 217
Leveringstid 3-5 dager

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x