Reglene om tvangsfullbyrdelse og gjeldsordning er praktiske regler som mange vil stifte bekjentskap med, i profesjonell eller privat sammenheng. Tvangsfullbyrdelse og gjeldsordning gir en gjennomgang av reglene om tvangsfullbyrdelsens ulike stadier, samt bestemmelsene om midlertidig sikring og gjeldsordning.

Boken omtaler saksbehandlingsreglene for namsmannen og retten, herunder regler om bruk av makt, taushetsplikt, inhabilitet, rettergangsstraff, partsrepresentasjon og inkassoskikk, samt regler om rettsgebyr og sakskostnader mv. Annen utgave er oppdatert blant annet med de senere års endringer som følge av ikraftsettelsen av tvisteloven av 2005 og ny rettpraksis.

Denne boken er ment for både jurister og ikke-jurister som har behov for en grundig og praktisk rettet gjennomgang av reglene om tvangsfullbyrdelse, midlertidig sikring og gjeldsordning.
Boken er særlig aktuell for namsmenn, advokater, inkassobyråer, banker og finansieringsforetak, kommunale organer, domstolene og studenter ved Politihøgskolen.

Mer info om boka -

Sider 400
Målform bm
Utgave 2
ISBN 9788215014685
Utgivelsesår 2009
Bokgruppe 221
Salgsdato 30.03.2009
Leveringstid 3-5 dager

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x