Utlendingsretten er et bredt sammensatt fagområde og et team av forfattere med spesialkunnskap på de forskjellige områdene har skrevet boken.

Siden 1988, da forrige utlendingslov ble vedtatt, er det foretatt mange endringer på utlendingsfeltet. En ambisjon med boken å vise forskjellene mellom gammel lov og praksis i forhold til de nye bestemmelsene.

Innledningsvis behandles et historisk og internasjonalt migrasjonsperspektiv og folkerettslig utvikling på feltet. Den øvrige inndeling i kommentarutgaven følger lovens inndeling og bygges opp på klassisk måte hvor hver enkelt paragraf kommenteres.

Utlendingsloven omhandler alle forhold som regulerer utlendingers adgang til og opphold i riket. Det betyr at den omhandler både flyktninginnvandring, familieinnvandring og arbeidsinnvandring. Videre omhandler den kontrolltiltak og straffebestemmelser. Kommentarutgaven vil belyse alle disse områdene.

Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

Mer info om boka -

Sider 744
Målform bm
Utgave 1
ISBN 9788215016313
Utgivelsesår 2010
Bokgruppe 221
Salgsdato 22.09.2010
Leveringstid 3-5 dager

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x