Denne boken henvender seg først og fremst til bachelorstudenter i vernepleie og tar for seg den sosialfaglige delen av vernepleie.

Vernepleie er et ungt fag, og forfatterne ønsker å bidra til fagutvikling ved å presentere nye fagbegreper og videreutvikle etablerte modeller og arbeidsformer.

Her synliggjøres vernepleiefaglig praksis overfor voksne personer med funksjonsnedsettelser som psykisk utviklingshemning, døvblindhet, multifunksjonshemming, alvorlig psykisk lidelse, rusvansker og autisme, med særlig fokus på hverdagsliv. Hjelp til funksjon og mestring, selvstendighet og deltakelse kan like gjerne handle om å bidra til å endre folks omgivelser som å utvikle det de selv kan og klarer. Forfatterne viser at vernepleie krever både generell fagkunnskap, ferdigheter i kunnskapsutvikling, analytisk evne, faglig skjønn og kritisk refleksjon.

Boken er pedagogisk bygget opp, med spesifiserte læringsmål til hvert kapittel. Utfordrende teori gjøres tilgjengelig og lettfattelig gjennom praksisnære fortellinger.

Foruten redaktørene er bokens bidragsytere Leif Kåre Fjelde, Kirsten Kvitvær Leidland, Lars-Ove Nordnes, Jan Christian Olsen, Dagrunn Sømme og Nina Thorbjørnsen.


Mer info om boka -

Sider 328
Målform bm
Utgave 1
ISBN 9788215017990
Utgivelsesår 2011
Bokgruppe 213
Salgsdato 02.11.2011
Leveringstid 3-5 dager

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x