"All makt i denne sal", "dynamitt i borehullene". Mange drar vel kjensel på disse formuleringene. Men talene de stammer fra er det nesten ingen som har lest. De har da også vært vanskelig å finne
frem til - inntil nå. Med denne boken blir den politiske talens historie i Norge for første gang dokumentert. Utvalget spenner fra Christian Frederiks trontale på Eidsvoll i april 1814 til Shabana Rehmans feiring av "hjertets migrasjon" i Molde i august 2005. Underveis blir det gjengitt mer enn hundre bemerkelsesverdige taler; til sammen danner de et rikt variert bilde av historisk og aktuell politisk kultur.

Politiske taler er "virksomme ord", de er inngrep i politiske situasjoner. Dessuten er de konkrete begivenheter: Levende møter med et publikum. Til hver tale hører en introduksjonsartikkel som
klargjør hva som sto på spill og hvordan det hele artet seg. I tillegg kommer om lag hundre korte tekstutdrag med øyenvitneskildringer eller med aktørenes egne minner og refleksjoner. Resultatet er norgeshistorie på en ny måte: En serie nærbilder av sentrale personer og begivenheter. De bakenforliggende praktiske vilkår blir likevel ikke oversett her. Artikler om mikrofon og stemmebruk, om radio og fjernsyn med mer har også fått plass i dette mangfoldige verket.

For alle som er interessert i talekunst og politisk historie er "Virksomme ord" et uunnværlig referanseverk og en kilde til rike leseopplevelser.

Anders Johansen er utdannet sosialantropolog, og arbeider som professor i medie- og kulturhistorie ved Universitetet i Bergen. Han har i senere år blant annet utgitt "Talerens troverdighet.
Tekniske og kulturelle betingelser for politisk retorikk "(2002) og "Samtalens tynne tråd. Skriveerfaringer" (2003).

Jens E. Kjeldsen er utdannet i retorikk ved Københavns universitet. Han arbeider som førsteamanuensis i retorikk og visuell kommunikasjon ved Universitetet i Bergen. Kjeldsen har
blant annet utgitt avhandlingen "Visuel retorik" (2002) og boken "Retorikk i vår tid. En innføring i moderne retorisk teori" (2004).

Mer info om boka -

Sider 760
Målform bm
Utgave 1
ISBN 9788215008141
Utgivelsesår 2005
Bokgruppe 224
Salgsdato 25.11.2005
Leveringstid 3-5 dager

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x