Velg format

På lager
kr 539

Nettverk og økologi

problemløsende arbeid med barn og unge. 2. utgave
Noen barn trosser negative prognoser og er utrolig robuste og tilpasningsdyktige, selv når de utsettes for stress og belastende forhold. Hva er det som gjør at noen barn klarer seg mot alle odds, og hvor motstandsdyktige er de egentlig?
Barns utvikling og problemutvikling er et resultat av samspillet mellom utviklingsmuligheter, risikoeksponering og beskyttende forhold.

Hensikten med denne boka er beskrive barns utvikling med utgangspunkt i utvalgte temaer fra utviklingspsykologien samt å synliggjøre det faglig grunnlaget for arbeidsmetoder som bygger på et systemteoretisk perspektiv. Innledningsvis setter forfatterne barnet i sentrum og beskriver hvordan barn utvikler seg i en foranderlig verden.

Informasjon om boka

  • Sider: 292
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215000121
  • Utgivelsesdato: 06.06.2003
  • Bokgruppe: 213

Terje Ogden

Terje Ogden arbeider ved Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis (Atferdssenteret) i Oslo.
Mer informasjon om forfatteren