Velg format

På lager
kr 439

Norges historie fram til 1319

Norges historie fram til 1319

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788200129387
  • Utgivelsesdato: 15.08.2000
  • Bokgruppe: 217
Norges historie fram til 1319 er en nyskrevet innføring i norsk middelalderhistorie. Framstillingen utmerker seg ved forfatterens evne til å fortelle. Boka legger vekt på både kronologiske og tematiske hovedlinjer og passer særlig godt for grunnfagsstudenter. Den er todelt gjennom en hoveddel og en del som fordyper sg i historiske perspektiver og problemer. Det går klart fram hvordan middelalderforskningen gjennom generasjoner har utviklet seg gjennom en stadig levende fagdebatt.'
Kildespørsmål, historikerperspektiver og historikerresonnementer er med overalt i boka. Kart og skisser utdyper teksten underveis. Boka har også en oppstilling av kongerekken, slektstavler for kongene, en kronologisk oversikt og en fyldig bibliografi.

Claus Krag er professor i historie ved Høgskolen i Telemark.

"...velskrevet, velkomponert og velegnet ... en utmerket innføring i vitenskapsfaget historie" (Professor Steinar Imsen, NTNU)

Claus Krag

Claus Krag er cand. philol. med historie hovedfag og norsk og latin mellomfag. Han har de siste tretti årene undervist ved Telemark distriktshøgskole/Høgskolen i Telemark i Bø, der han nå er professor i eldre historie. Han har en omfattende faglig produksjon bak seg, bl.a. "Vikingtid og rikssamling 800-1130", Aschehougs Norgeshistorie bd. 2 (1995), og "Norges historie fram til 1319" (2000).
Mer informasjon om forfatteren