Velg format

kr 549

Norwegian stave church sculpture

volume I : part 1: analytical survey : part 2: catalogue

Informasjon om boka

  • Språk: Engelsk
  • ISBN: 9788200127482
  • Utgivelsesdato: 01.12.1998
  • Bokgruppe: 311
See text on Volume II, ISBN 82-00-127443.

Erla Bergendahl Hohler

Mer informasjon om forfatteren