Velg format

På lager
kr 499

Nye utfordringer for europeisk sikkerhetspolitikk

Aktører, instrumenter og operasjoner
Europeisk sikkerhetspolitikk har de siste 20 årene vært preget av store endringsprosesser. Først med Sovjetunionens fall og slutten på den kalde krigen, og deretter med terrorangrepene mot USA og den påfølgende kampen mot internasjonal terrorisme.
1990-tallet var i stor grad preget av det førstnevnte. Forsvars- og sikkerhetspolitikken, som i lang tid hadde vært preget av territoriell sikkerhet og territorielt forsvar, ble nå i større grad orientert mot internasjonal krisehåndtering. Man sto ikke lenger overfor en invasjonstrussel, men heller en trussel knyttet til konsekvenser av borgerkriger og ustabilitet i regionen og andre steder i verden. 11. september 2001 og trusselen fra internasjonal terrorisme har ytterligere forsterket behovet for en omlegging av forsvars- og sikkerhetspolitikken. Hendelsen tydeliggjorde at skillet mellom intern og ekstern sikkerhet ikke lenger var like klart. En mer helhetlig tilnærming til sikkerhet har derfor langt på vei blitt allment akseptert. Denne boken analyserer hvordan disse nye utfordringer har endret rammebetingelsene for europeiske multilaterale institusjoner, de sikkerhetspolitiske instrumentene de har til rådighet, og hvordan disse blir anvendt. Boken diskuterer også hvilke konsekvenser disse endringene har for norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk.

Boken vil være nyttig for studenter i statsvitenskap og internasjonal politikk, men også for andre som ønsker å oppdatere sin kunnskap om europeisk sikkerhetspolitikk.

Innhold

1 Innledning (Pernille Rieker)
DEL I EUROPEISKE SIKKERHETSPOLITISKE AKTØRER
2 EU som sikkerhetspolitisk aktør (Pernille Rieker )
3 NATOs tilpasning til nye rammebetingelser - militær omstilling og politiske utfordringer (Nina Græger)
4 Hva skjer med OSSE? (Karsten Friis og Jakub M. Godzimirski)
5 Norge og europeiske sikkerhetspolitiske aktører (John Kristen Skogan)

DEL II ULIKE SIKKERHETSPOLITISKE INSTRUMENTER
6 Europeisk militærmakt (Ståle Ulriksen)
7 Sivil krisehåndtering og konfliktforebygging (Pernille Rieker og Bjørn Tore Bertheussen)
8 EU og NATO: utvidelse og naboskapspolitikk som sikkerhetspolitisk instrument (Geir Flikke og Stina Torjesen)
9 Intern/ekstern sikkerhet og politiske antiterrorinstrumenter i EU (Morten Skumsrud Andersen)
10 Interinstitusjonelt samarbeid: et effektivt sikkerhetspolitisk instrument? (Kristin M. Haugevik)
11 Norges sikkerhetspolitiske instrumenter - utfordringer og muligheter (Nina Græger)

DEL III KONFLIKTFOREBYGGING OG INTERNASJONAL KRISEHÅNDTERING I UTVALGTE REGIONER
12 Balkan (Karsten Friis, Helge Lurås og Kari M. Osland)
13 Afghanistan - statsbygging eller symbolpolitikk? (Henning Høgseth)
14 Europas militære engasjement i Afrika (Ståle Ulriksen)
15 Europeisk Irak-politikk (Reidar Visser)
16 Avslutning (Walter Carlsnaes)

Informasjon om boka

  • Sider: 256
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215013848
  • Utgivelsesdato: 23.03.2009
  • Bokgruppe: 214