Velg format

På lager
kr 259

Observasjon av barn etter straffeprosessloven § 239 tredje ledd

Særlig om siktedes rettssikkerhet
Boken gir en grundig redegjørelse for aktørenes roller og oppgaver i forbindelse med observasjon etter straffeprosessloven. De straffeprosessuelle rammevilkårene for observasjonen blir også behandlet.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788200129011
  • Utgivelsesdato: 01.12.1999
  • Bokgruppe: 221