Velg format

På lager
kr 649

Økonomistyring 2

Driftsregnskap og budsjettering. 6. utgave

Informasjon om boka

  • Sider: 472
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215025568
  • Utgivelsesdato: 14.08.2015
  • Bokgruppe: 212
«Økonomistyring 2. Driftsregnskap og budsjettering» er skrevet for det andre kurset i emnet økonomistyring i Plan for bachelor i økonomi og administrasjon.

Boken drøfter ulike styringsmodeller og metoder for lønnsomhetsanalyser, og hvordan de kan integreres. Drøftingene suppleres med aktuelle eksempler fra ulike virksomheter. Den praktiske og grundige tilnærmingen gjør den også meget godt egnet for ledere og økonomimedarbeidere, som oppslagsverk eller til selvstudier.

Boken består av fire deler:

Del 1: Kostnadsbegreper, kalkulasjonsprinsipper og metoder.
Del 2: Bedriftsøkonomiske beslutningsproblemer.
Del 3: Budsjettering.
Del 4: Desentralisering og prestasjonsmåling.

Denne 6. utgaven er revidert i tråd med ny forskning og praksis. Det samme gjelder faktaopplysninger og case. Det er også laget Excel-løsninger til mange av bokens eksempler.

Til boken er det utarbeidet en egen arbeidsbok med oppgaver og løsningsforslag, hvorav mange i Excel. Boken har også egen internettadresse med bl.a. interaktive oppgaver og videoforelesninger:

www.nettressurser.no/hoff

Kjell Gunnar Hoff

Kjell Gunnar Hoff er utdannet siviløkonom ved Washington State University. Han har over 20 års erfaring som leder av virksomheter innen handel, produksjon og internasjonale petroleumstjenester. Hoff har dessuten lang undervisningserfaring og er dosent emeritus fra handelshøyskolen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Han er æresdoktor ved Riga Technical University, Latvia.
Mer informasjon om forfatteren

Trond Bjørnenak

Trond Bjørnenak er utdannet siviløkonom og dr. oecon fra Norges Handelshøyskole, der han er professor ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap. Han er også programdirektør for NHHs Executive MBA i økonomisk styring og ledelse. Bjørnenak har publisert flere bøker og en lang rekke artikler i nasjonale og internasjonale tidsskrifter. Han har sittet i flere offentlige utvalg, og er aktiv som konsulent og foredragsholder for både privat og offentlig sektor.
Mer informasjon om forfatteren

Morten Helbæk

Morten Helbæk er utdannet både siviløkonom (NHH) og dr.ing. (NTNU). Han er dosent ved Nord universitet. Helbæk har mange års undervisningserfaring fra høgskoler og universiteter og har tidligere gitt ut lærebøker i operasjonsanalyse, finansmodellering i Excel, finansiering og investering, statistikk og fysikalsk kjemi.
Mer informasjon om forfatteren