Velg format

På lager
kr 1 129

Omsetning og kreditt 2

Pant og annen realsikkerhet, 3. utgave
Omsetning og kreditt 2 er en fremstilling av panteretten på grunnlag av panteloven av 1980 og tvangsloven av 1992. . Denne 3. utgaven er à jour pr. 1. januar 2005 og samlet gir verket oversikt over den dynamiske formuesretten.
Sjur Brækhus (f. 1918) har fra 1948 til 1988 vært professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Han har i første rekke arbeidet med sjøretten, især sjøforsikringsretten, og har utgitt
Bergning (1967), Juridiske arbeider fra sjø og land (1968), Håndbok i P & I forsikring (2. utg. 1979) og Håndbok i kaskoforsikring (1993), de to siste i samarbeid med Alex Rein. Brækhus var formann i Sjølovkomitéen fra 1956 til 1980. Brækhus har også stått sentralt innenfor formueretten. Han var formann for den komité som utarbeidet forslaget til konkurslovgivningen av 1984. Av hans formuerettslige arbeider nevnes Meglerens rettslige stilling (1946), Norsk tingsrett (1964, i samarbeid med Axel Hærem), Konkursrett (1970), Fra kredittretten (1978), Omsetning og kreditt 1 (3. utg. 1991), Omsetning og kreditt 3 og 4 (1998) og Sjørett, voldgift og lovvalg (1998).

Borgar Høgetveit Berg (f. 1970), som har stått for revisjonen av boken, er advokat i Thommessen Krefting Greve Lund AS. Han har tidligere vært advokat hos Regjeringsadvokaten og konstituert lagdommer i Hålogaland lagmannsrett. Høgetveit Berg har hatt møterett for Høyesterett siden 2003 og har utgitt Hevd (2005) og en rekke artikler om tingsrett, pant og konkursrett.

Informasjon om boka

  • Sider: 672
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215006628
  • Utgivelsesdato: 27.04.2005
  • Bokgruppe: 211

Sjur Brækhus

Professor Sjur Brækhus har vært av våre fremste eksperter på sjørett, men hans livsverk omfatter også formueretten, der han var en ener i hele etterkrigstiden.
Mer informasjon om forfatteren

Borgar Høgetveit Berg

Borgar Høgetveit Berg (f. 1970, cand. jur 1997), er dommer i Høyesterett. Han har tidligere vært advokat hos Thommessen Krefting Greve Lund AS og Regjeringsadvokaten. Høgetveit Berg har hatt møterett for Høyesterett siden 2003 og har utgitt Hevd (2005) og en rekke artikler om tingsrett, pant og konkursrett.
Mer informasjon om forfatteren