Velg format

kr 329
Forventet i salg 01.09.2022

Operativt lederskap i kritiske situasjoner

At noen tar operative beslutninger i kritiske situasjoner, har avgjørende betydning for mange menneskers liv og helse, miljø og materielle verdier.

Operative beslutninger treffes både av offentlige etater og av private organisasjoner, og vil umiddelbart påkalle stor interesse fra mediene og befolkningen. Også evalueringsprosesser og granskinger i ettertid blir viet betydelig offentlig interesse.

Samfunnet stiller altså krav om at beslutningstagerne i nød- og beredskapsetatene har høy kompetanse innenfor sine fagområder. Beslutningene må være hensiktsmessige ut fra samfunnets normer og etiske grunnholdninger. Denne boken beskriver et nasjonalt beredskapsprinsipp; et teambasert operativt lederskap hvor mange aktører og organisasjoner er involvert gjennom samvirke.

Boken presenterer viktig lærestoff om beredskapsplanlegging og -øving, belyst blant annet ved aktuelle caser.

Informasjon om boka

  • Sider: 210
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215022529
  • Utgivelsesdato: 01.09.2022
  • Bokgruppe: 212

Erik Furevik

Erik Furevik er utdannet cand.jur. og Master of Management (Public Administration). Furevik har siden 2004 vært ansatt i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som sjef for Midtre-Hålogaland sivilforsvarsdistrikt. I tillegg er han lærebokforfatter og foreleser som universitetslektor innen samfunnssikkerhet ved Universitetet i Tromsø.
Mer informasjon om forfatteren