Velg format

kr 539

Pasientsikkerhet

Teori og praksis, 3. utgave
Stadig flere innen helsesektoren arbeider for å unngå pasientskader. Det finnes også stadig mer kunnskap som dokumenterer sammenhengen mellom teori, tiltak og praksis. Likevel er det behov for kontinuerlig fokus på pasienters sikkerhet i møte med helsetjenesten.
Denne boken gir deg god innsikt i sikkerhetsarbeidet i norsk helsetjeneste. Den handler blant annet om strukturer for sikkerhet i norsk helsetjeneste, om sikkerhet sett fra pasientens perspektiv, om sikkerhetskultur, om læring og ledelse, om samhandling og pasientoverganger, og om simulering, trening og ulike metoder og verktøy for pasientsikkerhet. Som leser får du presentert praksis fra både spesialist- og primærhelsetjenesten.

Boken er skrevet av forskere og spesialister med ulike tilnærminger til pasientsikkerhet. Denne reviderte utgaven er oppdatert med nyere litteratur og faktakunnskap.

"Pasientsikkerhet - teori og praksis" retter seg mot alle som er opptatt av sikkerhet i norsk helsetjeneste, og er spesielt nyttig for helsepersonell, både ledere, arbeidstakere, studenter, tillitsvalgte, stabsansatte og tilsynsansatte.


Bidragsytere:
Randi Ballangrud, Inger Johanne Bergerød, Geir Sverre Braut, Kathrine Cappelen, Dagrunn Nåden Dyrstad, Britt Sætre Hansen, Arvid Steinar Haugen, Jørgen Holmboe, Sissel Eikeland Husebø, Kristin Alstveit Laugaland, Anne Karin Lindahl, Hans Rystedt, Spehen J.M. Sollid, Marianne Storm, Elizabeth Reine, Ragnar Rosness, Lene Schibevaag, Siri Wiig og Ingunn Aase.

Informasjon om boka

  • Sider: 328
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215030678
  • Utgivelsesdato: 26.06.2018
  • Bokgruppe: 213

Karina Aase

Karina Aase er professor i sikkerhet ved Universitetet i Stavanger og professor II i helsetjenesteforskning ved NTNU i Gjøvik. Hun har arbeidet med pasientsikkerhet i en årrekke og ledet nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter innen en rekke temaer.
Mer informasjon om forfatteren