Velg format

kr 499
Forventet i salg 19.06.2023

Personvernombud

Personvernombudsordningen har til formål å sikre at virksomheter som behandler personopplysninger, skaffer seg kompetanse til å forstå hvilke krav personopplysningsregelverket oppstiller og hvordan disse kan etterleves i praksis. Ombudene skal sørge for at personvernspørsmål får nødvendig oppmerksomhet i virksomheten og samtidig avlaste tilsynsmyndighetene i deres kontrollvirksomhet.

Formålet med denne boken er å gi råd om hvordan personvernombudene og deres arbeids- eller oppdragsgivere bør gå frem for å sikre at ombudene blir relevante og verdsatte ressurser for virksomheten. Boken er et nyttig verktøy både for dem som er personvernombud selv og for virksomhetens ledelse i arbeidet med å sikre etterlevelse av personvernregelverket.

Informasjon om boka

  • Sider: 300
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215045290
  • Utgivelsesdato: 19.06.2023
  • Bokgruppe: 211

Cecilie Rønnevik

Cecilie Rønnevik er direktør og advokat i Advokatfirmaet PwC. Her bistår hun nasjonale og internasjonale virksomheter med spørsmål knyttet til personvern og informasjonssikkerhet. Tidligere har Rønnevik jobbet flere år som juridisk fagdirektør i Datatilsynet og som advokatfullmektig i DLA Piper. Rønnevik ble cand.jur. i 1998 ved Universitetet i Oslo.
Mer informasjon om forfatteren

Christine Ask Ottesen

Mer informasjon om forfatteren