Velg format

På lager
kr 1 229

Petroleumskontrakter

Med kommentarer til NF 05 og NTK 05
Boken tar for seg NF 05 og NTK 05 som i stor grad setter standarder for bygging av oljeinstallasjoner i Norge.

Virksomheten på norsk kontinentalsokkel har hatt betydelig innflytelse på utviklingen av norsk kommersiell kontraktspraksis. Den har også resultert i flere såkalte "agreed documents", der representanter for oljeindustrien og leverandørindustrien forhandlet frem standardkontrakter som anvendes i meget stor utstrekning.

Offshorekontraktene har siden tidlig i 1970-årene hatt meget betydelig innflytelse på norsk kontraktspraksis også utover offshoresektoren.

Knut Kaasen har deltatt i utviklingen av de standardiserte petroleumskontraktene fra 1984, i de senere år som oppmann. Han har erfaring fra forskjellige sider av feltet, og er siden 1989 professor ved Universitetet i Oslo.

Informasjon om boka

  • Sider: 912
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215008219
  • Utgivelsesdato: 05.07.2006
  • Bokgruppe: 211

Knut Kaasen

Knut Kaasen har deltatt i utviklingen av de standardiserte petroleumskontraktene fra 1984, i de senere år som oppmann. Han har erfaring fra forskjellige sider av feltet, og er siden 1989 professor ved Universitetet i Oslo.
Mer informasjon om forfatteren