Velg format

På lager
kr 339

Praksisteorier i sosialt arbeid

Denne boka fra 2017 gir studenter i sosialfagene kunnskap som bidrar til å forstå sammenhengen mellom teori og praksis. Den er derfor nyttig for å forstå hvilke sammenhenger sosiale problemer oppstår i, og vedlikeholdes av.
I sosialt arbeid er relasjoner mellom mennesker, og relasjoner mellom mennesker, ulike system og samfunnsinstitusjoner sentrale. Derfor er teorier som bidrar til forståelse og handlingsalternativer knyttet til dette sentralt i boken. Forhold på samfunnsnivå har betydning både for enkeltmennesker, og andre systemer. Teorier som bidrar til å forstå disse sammenhengene og konsekvenser for sosiale problemer presenteres også.

Det er spesielt sentrale teoretikere innen interaksjonistiske-, konfliktteoretiske- og systemteoretiske praksisteorier forfatterne vektlegger. De viser også hvordan teorier gir ulike perspektiv på virkeligheten gjennom praksisnære eksempler fra ulike velferdsarenaer.
Boka bygger på Modeller i sosialt arbeid, 2.utgave som kom i 2003. Forfatterne har gitt den ny struktur, oppdatert med nye praksisteorier og nye eksempler. Boka er derfor nyttig for å forstå hvilke sammenhenger sosiale problemer oppstår i, og vedlikeholdes av, i dag. Den gir studenter i sosialfagene kunnskap som bidrar til å forstå sammenhengen mellom teori og praksis.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215056135
  • Utgivelsesdato: 22.04.2021
  • Bokgruppe: 893

Siv Oltedal

Siv Oltedal er professor i sosialt arbeid ved Institutt for sosialfag, Universitetet i Stavanger
Mer informasjon om forfatteren

Gunn Strand Hutchinson

Gunn Strand Hutchinson er dosent i sosialt arbeid ved Nord Universitetet, fakultet for samfunnsvitenskap.
Mer informasjon om forfatteren