Velg format

På lager
kr 249

Rett, samfunn og legitimitet

Rett, samfunn og legitimitet omhandler rettens plass og legitimitet i samfunnet. Boken er tilpasset pensum til examen facultatum ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.
Denne boken behandler rettens utvikling fra den tidlige rettsstaten og inn i vår tid. Rettsanvendelsen i moderne samfunn baserer seg på kjente og etablerte rettslige normer og kilder. Grunnlov, øvrig lovgivning og traktater bygger på verdier som demokrati, menneskerettigheter og rettsstat. Rettens legitimitet har en avgjørende betydning, men utfordres samtidig av samfunnsendringene. Retten er i stadig endring og må forholde seg til en global verden der sentrale elementer i utviklingen, som velferdsstat, miljøvern, klimaendringer, internasjonal handel, migrasjon, overvåkning og internasjonale menneskerettigheter skaper utfordringer for rettens former, begreper og idéene om rettferdighet. Forfatteren diskuterer rettens balanse mellom å ha makt og å kontrollere makt.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215039169
  • Utgivelsesdato: 22.11.2019
  • Bokgruppe: 893

Inger-Johanne Sand

Inger-Johanne Sand er professor dr.juris i offentlig rett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.
Mer informasjon om forfatteren