Velg format

På lager
kr 1 249

Rettsteori og rettsliv

Festskrift til Carsten Smith

Informasjon om boka

  • Sider: 1024
  • Språk: mul
  • ISBN: 9788215002323
  • Utgivelsesdato: 14.06.2002
  • Bokgruppe: 221
Til 70-årsdagen blir Carsten Smith hilst og hyllet med et festskrift som inneholder bidrag fra 60 forfattere i og utenfor Norge. De mange faglige bidrag med emner fra en rekke rettsområder, sammen med en bibliografi over Carsten Smiths eget forfatterskap, gjenspeiler bredden og dybden i hans mangesidige rettslige interesse- og arbeidsområde.
I snart 50 år har Carsten Smith vært en sentral person i norsk og nordisk rettsvitenskap og i praktisk rettsliv; i første rekke som professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo og som justitiarius i Høyesterett, men også som redaktør av Tidsskrift for Rettsvitenskap. Smith har dessuten spilt en viktig rolle ved De nordiske juristmøter.

Magnus Aarbakke

Magnus Aarbakke har bakgrunn som høyesterettsdommer og professor i skatterett og selskapsrett.
Mer informasjon om forfatteren