Velg format

På lager
kr 299

Samfunnsvitenskapelige tenkemåter

Et hjelpehefte
Et supplement til læreboka "Samfunnsvitenskapelige tenkemåter" som bidrar til å gi rask oversikt og forståelse for det omfattende lærestoffet.
Forfatterne diskuterer de viktigste begrepene ved hjelp av konkrete eksempler, viser relevansen av problemstillingene på nye måter og peker på sammenhenger mellom de ulike temaene. De går særlig grundig inn i de temaene studenter gjerne opplever som vanskelige.

Informasjon om boka

  • Sider: 128
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215009308
  • Utgivelsesdato: 11.11.2005
  • Bokgruppe: 217

Gisle Andersen

Gisle Andersen (f. 1976) har deltatt i utviklingen av introduksjonsemner til sosiologi ved Universitetet i Bergen. Hans spesialfelt er bl.a. miljø- og kunnskapsosiologi samt relasjonen mellom ekspertkunnskap og politikk. Han er ansatt som stipendiat ved Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen.
Mer informasjon om forfatteren

Lise Granlund

førstelektor i samfunnsfagdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo. Hun har doktorgrad i sosiologi og ti års undervisningserfaring fra videregående skole i fagene samfunnsfag, sosiologi og sosialantropologi og sosialkunnskap. Hun er lærebokforfatter for Aschehoug der hun er medforfatter på verkene Fokus sosiologi og sosialantropologi og Fokus sosialkunnskap.
Mer informasjon om forfatteren