Velg format

På lager
kr 249

Se hvem jeg er! Personsentrert omsorg ved demens

Informasjon om boka

  • Sider: 116
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215022970
  • Utgivelsesdato: 01.12.2014
  • Bokgruppe: 213
Boka gir en dypere teoretisk og praktisk innsikt i emnet personsentrert omsorg ved demens.
Utgangspunktet er personsentrert omsorg som et verdigrunnlag for behandling og omsorg, og målet er å bidra til å gjøre leseren (studenten) i stand til å gi en individuelt tilpasset omsorg og behandling som er i tråd med oppdatert viten på fagfeltet. Forfatteren legger særlig vekt på en klinisk tilnærming og en synliggjøring av sammenhengen mellom teori og praksisutøvelse. I boka belyses også forhold ved ledelse og organisering av tjenestene som har innvirkning på muligheten for å utøve personsentrert omsorg i praksis.

Med refleksjonsspørsmål og forslag til diskusjonstemaer ønsker forfatteren å fremme refleksjon over egen praksis og øke bevisstgjøring og bearbeiding av kunnskap i den kliniske hverdagen.

Primær målgruppe for boka er studenter på bachelornivå innenfor ulike helsefag som sykepleie, ergoterapi, fysioterapi og vernepleie. Den vil også være aktuell for andre helsefagsutdanninger og være nyttig for helse- og omsorgspersonell i praksis både på kommunalt nivå og innenfor spesialisthelsetjenesten.

Anne Marie Mork Rokstad er sykepleier, ansatt som post.doc. ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse og førsteamanuensis ved Høgskolen i Molde. Hun har en doktorgrad fra Universitetet i Oslo, Institutt for medisin.

Anne Marie Mork Rokstad

Anne Marie Mork Rokstad er sykepleier, ansatt som seniorforsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse og professor ved Høgskolen i Molde. Hun har en doktorgrad fra Universitetet i Oslo, Institutt for medisin.
Mer informasjon om forfatteren