Velg format

kr 439

Seksuelle overgrep

-fra privat avmakt til tverretatlig handlekraft

Informasjon om boka

  • Sider: 240
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215008011
  • Utgivelsesdato: 28.10.2005
  • Bokgruppe: 213
Boken gir en innføring i teoretisk kunnskap om seksuelle overgrep mot barn og viser også hvordan man kan arbeide med barn som har vært utsatt for overgrep. Det er nær sammenheng mellom valg av teoretisk forståelse og praktisk handling, og forfatteren legger vekt på betydningen av tverretatlig samarbeid i møte med barna og deres familier.


Sentrale temaer er:

Hvordan møte mistanke om overgrep, kulturell tabuisering og avmaktsfølelse?
Hvordan samtale med barnet og sikre at det involveres i avgjørelser?
Hvordan kan barnet best beskyttes?
Hvem utfører overgrep?
Hvilken rolle kan barnevernet spille i overgrepssaker?
Hvordan øke kunnskapen, inngå forpliktende samarbeid og ivareta de profesjonelle yrkesutøverne?

Dette er en viktig bok for fagpersoner som møter barn som har vært utsatt for overgrep.

Siri Søftestad er sosionom og arbeider i Bufetat region sør. Hun har siden 1993 arbeidet med tverretatlig konsultasjon, kompetanseheving og tiltaksutvikling i forbindelse med seksuelle overgrep mot barn i Vest-Agder.

Siri Søftestad

Siri Søftestad er sosionom, ph.d., og har tidligere jobbet innen barnevern og spesialisthelsetjenesten for barn og unge. Hun har skrevet flere fagbøker og er en av initiativtakerne til reddesmå.no, et nettverk som gir sin støtte til arbeidet for å bekjempe vold, overgrep og omsorgssvikt mot barn.
Mer informasjon om forfatteren