Realisasjonsprinsippet - skatterettslig tidfesting av kostnader -

Bytt bilde Lukk vindu
Safety word