Velg format

På lager
kr 599

Skapende, utøvende kunstnere

Beskyttelsen av utøvende kunstneres prestasjoner etter norsk rett

Informasjon om boka

  • Sider: 328
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215026909
  • Utgivelsesdato: 08.08.2016
  • Bokgruppe: 221
I boken «Skapende, utøvende kunstnere» vurderes utøvende kunstneres rettsstilling i norsk rett. Har de eller bør de gis et opphavsrettslig vern?
I dag beskyttes utøverprestasjoner av en såkalt naborettsstruktur etter åndsverklovens § 42. Regelen gir kortere vernetid og snevrere vern enn det som tilkommer åndsverk. Forfatteren ser nærmere på om utøverprestasjoner innfrir kravet til «individuell, skapende innsats», og derved minstekravet for å få opphavsrett. I boken gis inngående informasjon om de seneste års opphavsrettssaker som har vært fremmet for EU-domstolen. Boken representerer således en oppdatert beskrivelse av grunnkravene for opphavsrett i norsk rett i lys av Norges EU-rettslige forpliktelser.

I tillegg gir boken en oversikt over fremveksten av rettsbeskyttelsen for utøverprestasjoner og inngående beskrivelser av hva ulike utøvende kunstnere - skuespillere, musikere, dirigenter, dansere og teaterregissører - foretar seg i en arbeidsprosess frem mot en fremføring. Beskrivelsen belyser hvorfor de utøvende kunstnerne, på lik linje med oversettere, filmskapere, fotografer og andre opphavspersoner, er skapende kunstnere.

Irina Eidsvold Tøien

Eidsvold Tøien førsteamanuensis på Handelshøyskolen BI
Mer informasjon om forfatteren