Velg format

kr 469

Slik får du IT-styring og -kontroll

- Håndbok for ledere, styremedlemmer og IT-ansvarlige
Hvor trygge er IKT-systemene i din bedrift? Hvem har ansvaret hvis noe går galt og informasjon havner på avveie? Hva skjer hvis det er et styremedlem som har mistet informasjonen? Har du ansvar for å sørge for, passe på eller utføre noen oppgaver innenfor IKT? Hva er et RACI-kart, og hvordan kan du bruke det til å bedre forstå det som skjer?

Denne boken vil gi deg de svarene du leter etter, og er først og fremst et praktisk verktøy for styremedlemmer og ledere som ønsker en konkret, ryddig og vel forankret oversikt over krav og forventninger til IKT i en virksomhet. Her får du også en enkel oppskrift som kan følges.

Boken tar for seg forskjellige aspekter av IKT-styring og kontroll (IT Governance) for selskapets styre kontra forretningsmessig IKT-ledelse for daglig leder og dennes nærmeste. Boken fokuserer også på oppgaver som informasjonssikkerhet, beredskapsarbeid og intern kontroll. Dette er arbeidsoppgaver som ofte er litt på siden av den vanlige virksomheten i en organisasjon.

Boken bygger på internasjonalt anerkjente standarder og internasjonale rammeverk, og henvender seg til alle som har eller vil få verv i styrer, eller som har et lederansvar i en virksomhet.

Informasjon om boka

  • Sider: 256
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215020334
  • Utgivelsesdato: 20.08.2012
  • Bokgruppe: 228

Jan T. Bjørnsen

Jan T. Bjørnsen har nesten 30 års erfaring som IT-sjef, IT-revisor, IT-sikkerhetsansvarlig, konsulent, rådgiver og coach innen IT Governance, IT Risk Management, kontinuitet og beredskap, samt internkontroll.
Han er en kjent foredragsholder innen sine fagområder.
Mer informasjon om forfatteren