Velg format

På lager
kr 349

Små barns lek og samspill

i barnehagen

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215048239
  • Utgivelsesdato: 14.09.2020
  • Bokgruppe: 893
Små barns inntrykk og opplevelser utforskes, tolkes og skapes om, i lekende samspill mellom barna og deres omgivelser.

Kristin Danielsen Wolf løfter fram små barns samspill og lek og belyser det i forhold til ulike sider ved det pedagogiske miljøet i barnehagen, som de mellommenneskelige, organisatoriske, og fysiske omgivelsene. Forfatteren har en nærhet til feltet og bruker observasjoner og fortellinger fra barnehagelivet som tydeliggjør forståelser for små barns utforskende og lekende væremåter og uttrykksformer. Barna blir synliggjort som aktive deltakere i hverdagslivet i barnehagen.

Boka framhever også personalets betydning og muligheter for å skape et frodig, lekende og samspillende miljø.

Boka er skrevet for studenter i barnehagelærerutdanningen.

Kristin Danielsen Wolf er høgskolelektor i pedagogikk ved barnehagelærerutdanningen på Høgskolen i Oslo og Akershus.

Kristin Danielsen Wolf

Kristin Danielsen Wolf (ph.d.) er visedekan for barnehagelærerutdanningen ved Universitetet i Sørøst-Norge. Forskningsfokuset hennes er knyttet til foreldrenes perspektiver på livet i barnehagen og barns lek og samspill. Hun har en rekke publikasjoner og har blant annet gitt ut bøkene "Små barns lek og samspill" og "Medvirkning til barns spontane lek".
Mer informasjon om forfatteren