Velg format

kr 399

Sosialpedagogisk perspektiv

-på individ og fellesskap
Hva kjennetegner sosialpedagogisk tenkning? Det er utgangspunktet når Roger Mathiesen i denne boken bidrar til en grunnlagsforståelse i sosialpedagogisk teori og praksis.
Sosialpedagogisk perspektiv på individ og fellesskap synliggjør at den sosialpedagogiske diskursen har sitt utgangspunkt i pedagogikken med kritisk drøfting av spørsmål knyttet til oppdragelse, utdannelse og dannelse. Den sosialpedagogiske diskursen var også en vitenskapsfilosofisk diskurs i opposisjon mot et naturvitenskapelig paradigme i pedagogikken, noe Mathiesen følger opp gjennom en drøfting av sosialpedagogikk i et vitenskapsfilosofisk perspektiv. Han diskuterer dessuten sosialpedagogikk i en praksissammenheng, der han tar utgangspunkt i en etablert forståelse av sosialpedagogikk som praksis med utsatte barn og unge. Forfatteren spør om denne forståelsen er tilfredsstillende med tanke på sosialpedagogikkens identitet som fag. Deretter drøfter han sosialpedagogikk i forhold til norsk skole og hva som kjennetegner sosialpedagogisk tenkning.

Som lærebok og vitenskapelig monografi er Sosialpedagogisk perspektiv på individ og fellesskap spesielt relevant for barnevernspedagogutdanningen og de andre sosialarbeiderutdanningene samt forskningsmiljøer som arbeider med sosialpedagogikk. Roger Mathiesen er førsteamanuensis ved Høgskolen i Lillehammer, Avdeling for helse- og sosialfag (AHS). Mathiesen har i mange år engasjert seg i den sosialpedagogiske diskursen gjennom flere publikasjoner både i Norge og i utlandet.

Informasjon om boka

  • Sider: 200
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215013176
  • Utgivelsesdato: 25.08.2008
  • Bokgruppe: 213

Roger Mathiesen

Roger Mathiesen er førsteamanuensis ved Høgskolen i Lillehammer, Avdeling for helse- og sosialfag (AHS). Han underviser ved bachelorutdanningen for barnevernspedagoger og ved masterstudiet Helse- og sosialfaglig arbeid med barn og unge (MBU). Mathiesen har i mange år engasjert seg i den sosialpedagogiske diskursen gjennom flere publikasjoner både i Norge og i utlandet.
Mer informasjon om forfatteren