Velg format

På lager
kr 579

Sosialt arbeid

En grunnbok

Informasjon om boka

  • Sider: 344
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215019291
  • Utgivelsesdato: 29.06.2015
  • Bokgruppe: 213
Sosialt arbeid foregår på mange arenaer, og sosialarbeidere møter mennesker i ulike livssituasjoner. Denne innføringsboka presenterer mangfoldet i faget. En rød tråd er det «sosiale» i sosialt arbeid. Forfatterne viser hvordan sosiale grunnverdier og kunnskap kan tas i bruk og omsettes i praktisk handling i møte med ulike brukergrupper.
Boka gir en innføring i sosialt arbeid som et samfunnsvitenskapelig fag der teori og praksis utfyller hverandre når faget utøves. Forfatterne plasserer sosialt arbeid i dagens samfunn uten å gi avkall på den faglige arven. Bevissthet om etikk, brukermedvirkning og skjønn er sentralt. Globalisering, teknologi og endringer av ulike mediers betydning er blant temaene som utfordrer det sosiale arbeidet på nye måter, og som gis plass i boka.

Dette er en viktig bok for bachelorstudenter i sosialt arbeid, barnevern og velferdsfag, og den er interessant for praktikere, forskere og andre som er opptatt av teori og praksis i sosialt arbeid.

Ingunn T. Ellingsen

Ingunn T. Ellingsen er professor ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger
Mer informasjon om forfatteren

Irene Levin

Irene Levin (f.1943) er professor em. i sosialt arbeid ved OsloMet og forfatter. Levin har utgitt en rekke vitenskapelige og populærvitenskapelige bøker og artikler.
Mer informasjon om forfatteren

Berit Berg

Berit Berg er forskningsleder ved avdeling Mangfold og inkludering, NTNU Samfunnsforskning og professor ved Institutt for sosialt arbeid, NTNU
Mer informasjon om forfatteren

Lise Cecilie Kleppe

Lise Cecilie Kleppe er sosionom og har master i sosialt arbeid og doktorgrad fra Helsefag ved Universitetet i Oslo. Hun er nestleder ved Institutt for sosialfag, OsloMet.
Mer informasjon om forfatteren