Velg format

På lager
kr 559

Straffesaker i utlandet

Bistand og samarbeid
Boken er rettet mot alle som kommer i befatning med straffesaker i utlandet, som advokater, politi, øvrige myndigheter og pårørende.
Stadig flere norske borgere reiser utenlands, både på ferie og i arbeid. Det fører også til at flere blir involvert i straffesaker i utlandet, enten som offer eller som mistenkt. Media har jevnlig oppslag om slike situasjoner. «Straffesaker i utlandet - bistand og samarbeid» tar for seg spørsmålene om hvilken hjelp man kan få fra norske myndigheter, og hvilke begrensninger som gjelder.

Boken tar opp følgende emner:

· Statsborgerskapets betydning
· Rettigheter ved pågripelse og fengsling
· Konsulær beskyttelse
· Mulighetene for straffesak i Norge
· Forberedelse og gjennomføring av straffesak i utlandet
· Forsvarer, bistandsadvokat og voldsoffererstatning
· Internasjonalt politisamarbeid
· Rettsanmodninger og statlig samarbeid
· Utlevering og arrestordre
· Soningsoverføring
· Bøter ilagt i utlandet

Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

Informasjon om boka

  • Sider: 272
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215022918
  • Utgivelsesdato: 30.01.2017
  • Bokgruppe: 221

Morten Ruud

Morten Ruud er spesialrådgiver i Justisdepartementet, hvor han var departementsråd fra 1997 til 2012, og gjesteforsker ved PluriCourts, Universitetet i Oslo. Han har tidligere vært sysselmann på Svalbard. Han har representert Norge i mange forhandlinger om menneskerettigheter i FN og Europarådet.
Mer informasjon om forfatteren