Velg format

kr 349
Forventet i salg 06.12.2021

Institusjonell etnografi

Innføring i institusjonell etnografi

Informasjon om boka

  • Sider: 200
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215029160
  • Utgivelsesdato: 06.12.2021
  • Bokgruppe: 214
Hvordan er det mulig å studere vanlige mennesker, hva som påvirker livene deres, og hvordan de lever? Hvilke ulike former for tekster påvirker og regulerer folks hverdag? Denne innføringen i institusjonell etnografi tilbyr en metode for å utforske dette.

I institusjonell etnografi er det menneskene selv og deres faktiske adferd eller praksis som er studieobjektet, ikke kategorier som roller eller klasse. Folk studeres i de situasjoner, kontekster, kjønn og kropper som er med på å definere hvem de er. Forskeren prøver å betrakte verden fra aktørenes ståsted og å forstå hvordan institusjonene de er uløselig koblet til, påvirker dem på ulike måter. Sentrale begreper i institusjonell etnografi er styringsrelasjoner, ståsted, arbeidskunnskap, institusjonelle forståelser - og tekster; ulike medierte budskap fra institusjonene som omgir oss. Forfatterne forklarer disse med eksempler fra både klassiske studier og egen forskning.

Janne Breimo

Janne Paulsen Breimo er professor i sosialt arbeid ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord universitet. Hun har ph.d. i sosiologi. Hennes forskningsinteresser handler om organisering av velferdstjenester, spesielt innenfor barnevern, rehabilitering, arbeidsinkludering og flyktningetjenester.
Mer informasjon om forfatteren

Ann Christin Eklund Nilsen

Ann Christin Eklund Nilsen er professor ved Institutt for sosiologi og sosialt arbeid, Universitetet i Agder.
Mer informasjon om forfatteren