Velg format

kr 469

Tro, livstolkning og tradisjon

innføring i kontekstuell religionsdidaktikk

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788251832748
  • Utgivelsesdato: 01.12.1997
  • Bokgruppe: 215
Konstektualitet og kulturbegrep står sentralt i den fagdidaktiske tenkningen boken presenterer. I tilknytning til emner som tekst og fortelling, moralsk dannelse, økumenisk åpenhet og religionsundervisning, drøftes teoretiske og fagdidaktiske spørsmål. Boken er forankret i den praktiske klasseromssituasjonen i grunn- og videregående skole.

Geir Afdal

Geir Afdal (f. 1962) har arbeidet innenfor områdene pedagogikk, etikk og samfunn, samt religionsdidaktikk. Han har blant annet skrevet boken "Tolerance and Curriculum", utgitt på tyske Waxmann Verlag og vært medforfatter til boken "Tro, livstolkning og tradisjon" (Universitetsforlaget). Afdal er professor i religionspedagogikk ved Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo og professor II ved Høgskolen i Østfold.
Mer informasjon om forfatteren

Elisabet Haakedal

Elisabet Haakedal er førsteamanuensis ved Universitetet i Agder, Institutt for religion, filosofi og historie. Hun har graden dr. art. innen fagfeltet religionspedagogikk fra Teologisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Hun har skrevet tekster for internasjonal publisering om livstolkningsstudier, den norske tradisjonen med 'skolegudstjenester' og skrive- og leseopplæring innen fagfeltet religion og livssyn på barnetrinnet.
Mer informasjon om forfatteren

Heid Leganger-Krogstad

Mer informasjon om forfatteren