Velg format

På lager
kr 399

Ungdommers skrivekompetanse - bind I

Norsksensuren som kvalitetsvurdering

Informasjon om boka

  • Sider: 264
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215007953
  • Utgivelsesdato: 01.06.2005
  • Bokgruppe: 215
Noen av Norges fremste tekst- og skriveforskere har studert over 3300 eksamensbesvarelser i norsk skriftlig og vurderingene av dem for å kartlegge norske skoleelevers skrivekompetanse.
I Norsksensuren som kvalitetsvurdering beskrives og analyseres både eksamensoppgavene og sensorenes vurderinger av elevenes tekster. Forfatterne viser hvilke konsekvenser innføringen av tallkarakterskalaen har fått og hvordan ulike skrivemåter utfordrer sensorenes vurderinger. Videre analyseres oppgavesettene og elevenes oppgavevalg: Hvilke temaer og sjangere inviterer oppgavene til, og hvordan forholder elevene seg til dem?

"Norsksensuren som kvalitetsvurdering" er bind I i verket Ungdommers skrivekompetanse. Bind II "Norskeksamen som tekst" analyserer og diskuterer elevenes tekster. Sammen peker disse bøkene på sterke og svake sider ved skriveundervisningen og eksamensordningen i norsk grunnskole.

Dette er viktig lesestoff for alle som arbeider med å utvikle ungdommers skriveferdigheter: Lærere i grunn- og videregående skole, lærerutdannere, lærerstudenter, sensorer, forskere og politikere.

Kjell Lars Berge, Lars Sigfred Evensen, Frøydis Hertzberg og Wenche Vagle har sammen ledet det omfattende forskningsprosjektet Kvalitetssikring av læringsutbyttet i norsk skriftlig (KAL), som er grunnlaget for Ungdommers skrivekompetanse. Berge er professor ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo, Evensen er professor ved Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier ved NTNU, Hertzberg er professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, Universitetet i Oslo, og Vagle er førsteamanuensis ved Lesesenteret, Universitetet i Stavanger.

Frøydis Hertzberg

Frøydis Hertzberg er professor emeritus ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo. Hun har utgitt en rekke bøker, blant annet «Muntlige tekster i klasserommet» (med Sylvi Penne, 2008), de to bøkene om «Norske ungdommers skrivekompetanse» (2005, med Kjell Lars Berge, Lars Sigfred Evensen og Wenche Vagle), og «Muntlig norsk» (1999, bl.a. med Astrid Roe).
Mer informasjon om forfatteren

Kjell Lars Berge

Kjell Lars Berge er professor ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo.
Mer informasjon om forfatteren

Lars Sigfred Evensen

Lars Sigfred Evensen er professor ved Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier ved NTNU.
Mer informasjon om forfatteren

Wenche Vagle

Wenche Vagle er forsker ved Institutt for lærerutdanning og skoletjeneste, Universitetet i Oslo.
Mer informasjon om forfatteren