Velg format

På lager
kr 519

Ungdomstrinn i utvikling

Skoleutvikling, lesing , skriving og regning - Funn og fortellinger

Informasjon om boka

  • Sider: 320
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215027876
  • Utgivelsesdato: 03.04.2017
  • Bokgruppe: 215
Denne boken handler om samarbeidet mellom ulike aktører i skoleutvikling. Forfatterne setter fokus på læreres profesjonelle utvikling og på kollegaobservasjon som utviklingsverktøy. Boken handler også om skoleledelse og ledelse av elever.
Dette er en av to bøker som gir et unikt innblikk i et av Norges mest omfattende skoleutviklingsprogram, Ungdomstrinn i utvikling (2013-2017). Alle ungdomsskoler og skoler med ungdomstrinn har fått tilbud om å delta i utviklingsprogrammet. Forfatterne som har skrevet kapitler og fortellinger med utgangspunkt i egen forskning og erfaringer, består hovedsakelig av utviklingspartnerne i universitets- og høgskolesektoren. Thomas Dahl, Erlend Dehlin, Gunnar Engvik, Eirik J. Irgens, Anita Normann og Alex Strømme har redigert bøkene, med May Britt Postholm som leder og hovedredaktør.

Primærmålgruppe er studenter og forskere innenfor skolesektoren, men boken er også relevant for lærere, skoleledere og andre som er opptatt av hvordan kvaliteten i skole og utdanning kan forbedres gjennom systematisk utviklingsarbeid.

Boken hører sammen med «Ungdomstrinn i utvikling. Skoleutvikling, lesing, skriving og regning - Funn og fortellinger», som retter fokus mot læreres utvikling og erfaringer, og hvordan man jobber med disse læringsområdene i klasserommet.

May Britt Postholm

May Britt Postholm, er professor ved Institutt for lærerutdanning, NTNU. Med sin utdanning som lærer og sin undervisningserfaring fra ungdomstrinnet er Postholms interessefelt hovedsakelig rettet mot tre områder: utdanningsforskning, kvalitativ forskningsmetode og FoU-arbeid. Hun har publisert bøker og en rekke artikler som omhandler undervisning og læring, både nasjonalt og internasjonalt, og flere metodebøker som omhandler kvalitativ metode og FoU-arbeid. Forsknings- og utviklingsarbeid i skolen. En metodebok for lærere, studenter og forskere (2009) er ett eksempel. Postholm har metodeundervisning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå.
Mer informasjon om forfatteren

John Alexander Strømme

Mer informasjon om forfatteren

Thomas Dahl

Thomas Dahl er seniorforsker ved SINTEF Teknologi og samfunn. Han har i lang tid arbeidet med og publisert arbeider knyttet til vitenskaps- og filosofihistoriske problemstillinger, fra antikken og frem til i dag. I den senere tid har han fokusert spesielt på medisin og medisinhistorien, og han har ledet et prosjekt om vitenskapeliggjøringen av medisinen på 1800-tallet.
Mer informasjon om forfatteren