Velg format

På lager
kr 1 059

Utlendingsloven

Kommentarutgave
Utlendingsretten er et bredt sammensatt fagområde og et team av forfattere med spesialkunnskap på de forskjellige områdene har skrevet boken.
Siden 1988, da forrige utlendingslov ble vedtatt, er det foretatt mange endringer på utlendingsfeltet. En ambisjon med boken å vise forskjellene mellom gammel lov og praksis i forhold til de nye bestemmelsene.

Innledningsvis behandles et historisk og internasjonalt migrasjonsperspektiv og folkerettslig utvikling på feltet. Den øvrige inndeling i kommentarutgaven følger lovens inndeling og bygges opp på klassisk måte hvor hver enkelt paragraf kommenteres.

Utlendingsloven omhandler alle forhold som regulerer utlendingers adgang til og opphold i riket. Det betyr at den omhandler både flyktninginnvandring, familieinnvandring og arbeidsinnvandring. Videre omhandler den kontrolltiltak og straffebestemmelser. Kommentarutgaven vil belyse alle disse områdene.

Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

Informasjon om boka

  • Sider: 744
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215016313
  • Utgivelsesdato: 22.09.2010
  • Bokgruppe: 221

Grete Brochmann

Grete Brochmann (f.1957) er professor ved institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. Hun har utgitt en rekke bøker, bl.a. The Middle East Avenue, The Multicultural Challenge, Grenser for kontroll og A History of Immigration. I 2003 fikk hun Brageprisen som medforfatter av Norsk innvandringshistorie.
Mer informasjon om forfatteren

Henrik Bull

Henrik Bull er dr. juris. og arbeider som norsk dommer ved EFTA-domstolen i Luxembourg. Bull var, inntil han tiltrådte som dommer, seniorforsker og direktør for Senter for europarett ved Universitet i Oslo.

(Foto: Pierre Lindberg)
Mer informasjon om forfatteren

Øyvind Dybvik Øyen

Øyvind Dybvik Øyen er jurist og seniorrådgiver i Utlendingsnemnda og har arbeidet med asyl- og flyktningrett siden 1999. Han har tidligere jobbet i Justisdepartementet og for FNs Høykommissær for flyktninger.
Mer informasjon om forfatteren

Paula Tolonen

Spesialrådgiver, NOAS
Mer informasjon om forfatteren

Torunn Skard

Torunn Skard er ansatt i Utenriksdepartementet som Ministerråd ved Norges ambassade i København. Cand.jur. i 1994 ved Universitetet i Oslo.
Mer informasjon om forfatteren

Vigdis Vevstad

Vigdis Vevstad er rådgiver i Sonconsult og gjesteforsker ved Senter for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo. Hun er folkerettsjurist og har utgitt bøkene «Utlendingsloven, kommentarutgave» (red.), «Utvikling av et felles europeisk asylsystem» og «Refugee Protection ¿ A European Challenge».
Mer informasjon om forfatteren