Velg format

På lager
kr 519

Ytelse av investeringstjenester til forbruker

verdipapirrettslige, kontraktsrettslige og erstatningsrettslige krav til atferd

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215045450
  • Utgivelsesdato: 24.04.2020
  • Bokgruppe: 893
Forbrukere blir stadig mer aktive på verdipapirmarkedene og de tilbys et bredt spekter av til dels kompliserte og risikofylte produkter og tjenester. Mange forbrukere har fått erfare at gode råd har blitt dyre, når sparing blir til tap. Kan forbrukeren holde finansinstitusjonen ansvarlig for tapet?

Forfatteren trekker opp grensen mellom forbrukerens ansvar for egne investeringsbeslutninger på den ene siden, og finansinstitusjonens plikter og ansvar på den andre.

Formålet med boka er å belyse hvordan verdipapirrettslige og kontrakts- og erstatningsrettslige regler virker sammen, og hvordan vi kan forstå relasjonene mellom verdipapirforetak og forbruker som kontraktstype, i tillegg til å klarlegge innholdet av konkrete atferdsplikter. Boka er basert på forfatterens ph.d.-avhandling med samme tittel.

Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

Marte Eidsand Kjørven

Marte Eidsand Kjørven er rådgiver i Lovavdelingen, Justis- og Beredskapsdepartementet. Der er hun tilknyttet Enhet for privatrett, og jobber i hovedsak med formuerettslig lovgivning. I 2016 disputerte hun for den juridiske phd-graden på avhandlingen «Ytelse av investeringstjenester til forbruker - Verdipapirrettslige, kontraktsrettslige og erstatningsrettslige krav til atferd» ved Det juridiske fakultet i Oslo. Hun har tidligere jobbet som advokatfullmektig.
Mer informasjon om forfatteren