Cecilie M Mejdell

Cecilie M Mejdell

Cecilie Marie Mejdell er veterinær og dr.scient. fra Norges veterinærhøgskole. Hun har i en årrekke arbeidet med dyrevelferd og er nå ansatt ved Veterinærinstituttet i Oslo som forsker med dyrevelferd som fagområde. Mejdell var sentral i arbeidet med Stortingsmeldingen om dyrvelferd, var med i referansegruppen til ny dyrevelferdslov og har bidratt i utredningsarbeid som danner grunnlaget for den nye loven. Mejdell har dessuten vært sekretær i Rådet for dyreetikk gjennom 15 år.

Bøker av Cecilie M Mejdell