Forskningsmetode

Visning Rutenett Liste
per side
Bruk synkende rekkefølge

40 produkter i kategorien Forskningsmetode

  1. Korrespondanseanalyse

    Korrespondanseanalyse

    En innføring

    Johs. Hjellbrekke
    kr 289
    Coming for sale: 01.01.2025
  2. Forskningssirkler som modell for fagutvikling

    Forskningssirkler som modell for fagutvikling

    Erfaringer fra tjenestetilbud til personer med utviklingshemming

    Laila Luteberget (red.)
    kr 339
    På lager
  3. Hvordan bruke teori?

    Hvordan bruke teori?

    Nyttige verktøy i kvalitativ analyse

    Lars E. F. Johannessen Tore Witsø Rafoss Erik Børve Rasmussen
    kr 329
    På lager
  4. Metoden Gjort Lært Lurt

    Metoden Gjort Lært Lurt

    - og flere nye verktøy for skolens læringsarbeid

    Tom Tiller Oskar Gedda Olivia Jørgensen (il.)
    kr 319
    På lager
  5. Forstå, forklare, forandre

    Forstå, forklare, forandre

    Om design av samfunnsvitskaplege forskingsprosjekt

    Oddbjørn Bukve
    kr 399
    På lager
  6. Regresjonsanalyse for samfunnsvitere

    Regresjonsanalyse for samfunnsvitere

    Med eksempler i STATA

    Tor Midtbø
    kr 329
    På lager
  7. Kultursosiologisk forskning

    Kultursosiologisk forskning

    Håkon Larsen
    kr 459
    På lager
  8. Tid for historie

    Tid for historie

    En bok om historiske spørsmål

    Erling Sandmo
    kr 409
    På lager
  9. Skapte virkeligheter

    Skapte virkeligheter

    Om produksjon og tolkning av kvalitative data, 2. utgave

    Erik Fossåskaret Tor Halfdan Aase
    kr 399
    På lager
  10. Hva skal vi med historie?

    Hva skal vi med historie?

    Historiedidaktikk i teori og praksis

    Lise Kvande Nils Naastad
    kr 469
    Utsolgt
  11. Analyse i kvalitative studier

    Analyse i kvalitative studier

    Den skrivende forskeren

    Vivi Nilssen
    kr 429
    På lager
  12. Stata

    Stata

    En entusiastisk innføring

    Tor Midtbø
    kr 319
    På lager
  13. Intervju som forskningsmetode

    Intervju som forskningsmetode

    - en kvalitativ tilnærming. 2. utgave

    Monica Dalen
    kr 339
    På lager
  14. Research Alive

    Research Alive

    Exploring Generative Moments in Doing Qualitative Research

    Arne Carlsen Jane Dutton
    kr 449
    På lager
  15. Mål og mening

    Mål og mening

    Om feiltolking av meningsmålinger

    Ottar Hellevik
    kr 419
    På lager
  16. Fortiden i nåtiden

    Fortiden i nåtiden

    Nye veier i formidlingen av andre verdenskrigs historie

    Claudia Lenz Trond Risto Nilssen
    kr 469
    På lager
  17. Usedvanlig kvalitativ forskning

    Usedvanlig kvalitativ forskning

    metodologiske utfordringer når informanter har utviklingshemming

    Rikke Gürgens Gjærum (red.)
    kr 479
    På lager
  18. Kvalitativ metode

    Kvalitativ metode

    En innføring med fokus på fenomenologi, etnografi og kasusstudier. 2. utgave

    May Britt Postholm
    kr 489
    Utsolgt
  19. Metodene våre

    Metodene våre

    Eksempler fra samfunnsvitenskapelig forskning

    Dag Album (red.) Karin Widerberg (red.) Marianne Nordli Hansen (red.)
    kr 499
    På lager
  20. Multivariate analysemetoder for samfunnsvitere

    Multivariate analysemetoder for samfunnsvitere

    Med eksempler i SPSS

    Sten-Erik Clausen
    kr 299
    På lager
  21. Verdier og valg

    Verdier og valg

    - verdibasert beslutningsanalyse i praksis

    Fred Wenstøp Knut Lehre Seip
    kr 449
    På lager
  22. Regresjonsanalyse for samfunnsvitere

    Regresjonsanalyse for samfunnsvitere

    Med eksempler i SPSS

    Tor Midtbø
    kr 329
    På lager
  23. Statistikk og dataanalyse

    Statistikk og dataanalyse

    9. utgave

    Fred Wenstøp
    kr 589
    På lager
  24. Pålitelighets- og risikoanalyse

    Pålitelighets- og risikoanalyse

    4. utgave

    Terje Aven
    kr 519
    På lager
  25. Håndbok for brukere av statsarkivene

    Håndbok for brukere av statsarkivene

    Liv Mykland
    kr 489
    På lager
  26. Forskningsmetode i sosiologi og statsvitenskap

    Forskningsmetode i sosiologi og statsvitenskap

    7. utgave

    Ottar Hellevik
    kr 549
    På lager
  27. Fortida er ikke hva den en gang var

    Fortida er ikke hva den en gang var

    En innføring i historiefaget

    Knut Kjeldstadli
    kr 479
    På lager
  28. Metodevalg og metodebruk

    Metodevalg og metodebruk

    Metodevalg og metodebruk. 3. utgave

    Idar Magne Holme Bernt Krohn Solvang
    kr 539
    På lager
  29. Introduction to Causal Analysis. Exploring Survey Data by Crosstabulation

    Introduction to Causal Analysis. Exploring Survey Data by Crosstabulation

    Introduction to Causal Analysis. Exploring Survey Data by Crosstabulation

    Ottar Hellevik
    kr 399
    På lager
Oppdaterer... Oppdaterer...