Universitetsforlagets lokaler

Norges ledende fagbok- og tidsskriftforlag


Universitetsforlaget AS er et akademisk forlag som utvikler og utgir faglitteratur av høy kvalitet, i form av bøker, tidsskrifter og digitale tjenester. Forlaget har en ledende posisjon, og våre forfattere er blant landets fremste på sine fagfelt.

Universitetsforlagets overordnete mål uttrykkes i visjonen Vi skal sette varige spor i kunnskapssamfunnet. Det innebærer at våre utgivelser skal være meningsbærende og relevante. Det betyr også at vi aktivt utforsker nye publiseringskanaler. For å sette varige spor, som tåler kritiske blikk og tidens tann, må Universitetsforlaget velge sine satsingsområder med omhu, i nær kontakt med forfattere, redaksjoner og andre samarbeidspartnere. Vi må utvise lydhørhet, originalitet, godt skjønn og en stor porsjon mot. Dette har blant annet resultert i Juridika, vår digitale storsatsing på juss. Hvert år utgir vi ca. 160 nye og reviderte boktitler, og backlisten vår rommer imponerende 1700 titler. På vår digitale tjeneste Idunn finner du ca. 70 tidsskrifter, over 40 000 tidsskriftartikler og et hurtig voksende antall vitenskapelige bøker. Alle bøkene og over halvparten av tidsskriftene er publisert med åpen tilgang. Dette gjør Universitetsforlaget til Nordens største forlag for tidsskrifter og åpen publisering.

Vår ambisjon er at sporene etter Universitetsforlaget, med sin lett gjenkjennelige U-logo, skal bære bud om en modig, aktiv, reflektert og solid organisasjon.

Universitetsforlaget er et fremtidsrettet forlag med solide røtter i det beste av norsk fagforlagstradisjon. Forlaget har to ulike opphav: Det ene kommer fra Tønnes Andenæs som i 1950 tok initiativet til Universitetsforlaget. Det andre stammer fra 1982 da Aschehoug overtok forlaget Tanum-Norli, som da ble et fag- og lærebokforlag med navnet Tano. Tano og deler av Universitetsforlaget slo seg sammen i 2000. Universitetsforlaget, som er et datterselskap heleid av Aschehoug, har siden holdt til på Sehesteds plass i sentrum av Oslo.

Universitetsforlaget ledes av forlagssjef Hege Munch Gundersen og har 67 engasjerte ansatte.