Universitetsforlagets lokaler

Norges ledende fagbok- og tidsskriftforlag

Universitetsforlaget er et akademisk bok- og tidsskriftforlag som utvikler og utgir læremidler og faglitteratur av høy kvalitet. Forlaget har en ledende posisjon, og våre forfattere er blant landets fremste på sine fagfelt. 

Universitetsforlaget skal sette varige spor i kunnskapssamfunnet. Det innebærer at våre utgivelser skal være meningsbærende og relevante. Det betyr også at vi aktivt utforsker nye publiseringskanaler og har ambisiøse digitale satsinger som juss-tjenesten Juridika og tidsskrift- og forskningsbokplattformen Idunn. Forlaget ledes av forlagssjef Heidi Norland. Hvert år utgir vi ca. 150 nye og reviderte boktitler og over 70 tidsskrifter.


Som en del av forlagshuset Aschehoug er Universitetsforlaget sertifisert som Miljøfyrtårn.

Som en del av forlagshuset Aschehoug er Universitetsforlaget sertifisert som Miljøfyrtårn.

Som en del av forlagshuset Aschehoug er Universitetsforlaget sertifisert som Miljøfyrtårn.