Visning Rutenett Liste
per side
Bruk synkende rekkefølge

353 produkter i kategorien Juss

 1. Loven - hvordan blir den til?

  Loven - hvordan blir den til?

  2. utgave

  kr 499
  Kommer 04.07.2022
 2. Veien ut av vold, overgrep og utnyttelse

  Veien ut av vold, overgrep og utnyttelse

  Håndbok med praktiske råd

  kr 299
  Kommer 01.07.2022
 3. Lærebok i miljøforvaltningsrett

  Lærebok i miljøforvaltningsrett

  6. utgave

  kr 749
  Kommer 20.06.2022
 4. Havne- og farvannsloven

  Havne- og farvannsloven

  Lovkommentar

  kr 899
  Kommer 03.06.2022
 5. Oversikt over EØS-retten

  Oversikt over EØS-retten

  kr 989
 6. Lærebok i utlendingsrett

  Lærebok i utlendingsrett

  3. utgave

  kr 749
 7. Vergemålsloven

  Vergemålsloven

  Fremtidsfullmakter mv. Lovkommentar

  Katrine Kjærheim Fredwall
  kr 999
 8. Reassuransekontrakter

  Reassuransekontrakter

  Norsk og nordisk rett i komparativ belysning

  Amund Bjøranger Tørum
  kr 999
 9. Borettslagsloven

  Borettslagsloven

  Lovkommentar

  Terje Sjøvold
  kr 1 149
 10. Bastet og bundet

  Bastet og bundet

  Rettslige rammer for bruk av håndjern. 2. utgave

  Tor-Geir Myhrer
  kr 539
 11. Tingsrett

  Tingsrett

  9. utgave

  Thor Falkanger Aage Thor Falkanger
  kr 1 199
 12. Lærebok i skatterett

  Lærebok i skatterett

  9. utgave

  Frederik Zimmer
  kr 899
 13. Hjelp, jeg studerer juss

  Hjelp, jeg studerer juss

  - en studieguide

  Marte Eidsand Kjørven
  kr 349
 14. Avtaler

  Avtaler

  4. utg.

  Johan Randulf Petter Giertsen
  kr 899
 15. Panterett

  Panterett

  5. utgave

  Jens Edvin A. Skoghøy
  kr 649
 16. Internasjonal privatrett

  Internasjonal privatrett

  2. utgave

  Giuditta Cordero-Moss
  kr 899
 17. hva er YTRINGSFRIHET

  hva er YTRINGSFRIHET

  Anine Kierulf
  kr 249
 18. Integrert kystsoneforvaltning

  Integrert kystsoneforvaltning

  Planfaglege, samfunnsvitskapelege og juridiske perspektiv

  Katrine Broch Hauge (red.) Knut Bjørn Stokke (red.)
  kr 599
 19. Grunnloven

  Grunnloven

  Historisk kommentarutgave 1814-2020

  Ola Mestad Dag Michalsen
  kr 1 499
 20. Personvern og ytringsfridom

  Personvern og ytringsfridom

  Avveginga mellom kolliderande menneskerettar

  Bjørnar Borvik
  kr 669
 21. Oppsigelse ved mangelfull arbeidsytelse eller illojalitet

  Oppsigelse ved mangelfull arbeidsytelse eller illojalitet

  Styringsretten, bevisinnhenting, råd, maler og sjekklister En praktisk håndbok

  Nicolay Skarning
  kr 799
 22. Klimarett

  Klimarett

  Internasjonal, europeisk og norsk klimarett mot 2030

  Hans Chr. Bugge
  kr 799
 23. OMGJØRING

  OMGJØRING

  En forvaltningsrettslig fremstilling

  Henriette Nilsson Tøssebro
  kr 899
 24. Arealadministrasjon

  Arealadministrasjon

  2. utgave

  August E. Røsnes (red.)
  kr 699
 25. Hard mot de harde, myk mot de myke

  Hard mot de harde, myk mot de myke

  Norsk kriminalomsorg i anstalt

  Yngve Hammerlin
  kr 899
 26. Forsvarets bistand til politiet

  Forsvarets bistand til politiet

  Rettslige rammer for operativ bistand fra Forsvaret til politiet

  Kai Spurkland
  kr 799
 27. Barnets beste

  Barnets beste

  Rettighetens innhold i saker om opphold på humanitært grunnlag og utvisning

  Mona Martnes
  kr 599
 28. Beslagsretten

  Beslagsretten

  Beslagsretten til kreditorane i konkurranse med rettane til tredjemann

  Borgar Høgetveit Berg
  kr 799
 29. Hvem har bevisbyrden?

  Hvem har bevisbyrden?

  Tvilsrisikoen i sivile saker

  Anne Robberstad
  kr 599
 30. Rettskildelære under debatt

  Rettskildelære under debatt

  2. utgave

  Erik Magnus Boe
  kr 749
 31. Trykkefridommens første tiår

  Trykkefridommens første tiår

  § 100 i Grunnlova 1814-1842

  Åsmund Forfang
  kr 499
 32. Skattesvik

  Skattesvik

  Ann Johnsen
  kr 649
 33. Realisasjonsprinsippet - skatterettslig tidfesting av kostnader

  Realisasjonsprinsippet - skatterettslig tidfesting av kostnader

  Særlig om avsetninger og betingede kostnader

  Harald Hauge
  kr 609
 34. Arkivrett

  Arkivrett

  Herbjørn Andresen
  kr 419
 35. Avfallsrett

  Avfallsrett

  Håndtering og behandling av avfall

  Einar Bratteng
  kr 929
 36. Ferieloven

  Ferieloven

  Lovkommentar

  Ragnhild J. Nakling Julie Piil Lorentzen
  kr 669
 37. Internasjonal privatrett

  Internasjonal privatrett

  på formuerettens område

  Giuditta Cordero-Moss
  kr 599
 38. Aksjeklasser

  Aksjeklasser

  Adgangen til å regulere aksjeeiers rettigheter og forpliktelser i aksjeklasser

  Erlend Eriksen Gjein
  kr 829
 39. Pakkereiseloven

  Pakkereiseloven

  Lovkommentar

  Jan Rolf Moer Forsdahl
  kr 679
Side
Oppdaterer... Oppdaterer...