Ledige stillinger


Tekna Samfunnsutviklerne søker ansvarlig redaktør til Kart og Plan

Kart og Plan er et fagtidsskrift med en lang historie innen fagene arealplanlegging, eiendomsfag, geodesi, geomatikk, GIS, jordskifte, kartografi og karttekniske fag. Tidsskriftet har vært gjennom små og store endringer og er i dag et vitenskapelig tidsskrift som utgir og formidler forskning. Tidsskriftet publiserer fagartikler, fagfellevurderte artikler, populærvitenskapelige artikler og andre bidrag.

Vi søker etter en ansvarlig redaktør som kan være med å utvikle Kart og Plan videre.

Les hele utlysningen her