Claus Krag

Claus Krag

Claus Krag er cand. philol. med historie hovedfag og norsk og latin mellomfag. Han har de siste tretti årene undervist ved Telemark distriktshøgskole/Høgskolen i Telemark i Bø, der han nå er professor i eldre historie. Han har en omfattende faglig produksjon bak seg, bl.a. "Vikingtid og rikssamling 800-1130", Aschehougs Norgeshistorie bd. 2 (1995), og "Norges historie fram til 1319" (2000).

Bøker av Claus Krag