Elisabet Haakedal

Elisabet Haakedal

Elisabet Haakedal er førsteamanuensis ved Universitetet i Agder, Institutt for religion, filosofi og historie. Hun har graden dr. art. innen fagfeltet religionspedagogikk fra Teologisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Hun har skrevet tekster for internasjonal publisering om livstolkningsstudier, den norske tradisjonen med 'skolegudstjenester' og skrive- og leseopplæring innen fagfeltet religion og livssyn på barnetrinnet.

Bøker av Elisabet Haakedal