Elsa Kristiansen

Elsa Kristiansen

Elsa Kristiansen er førsteamanuensis og jobber som forskningsleder ved Senter for Beredskap og Integrert Krisehåndtering ved Høgskolen i Sørøst Norge (HSN). Hun har publisert over 50 artikler og bokkapitler innen språk, idrettspsykologi (motivasjon, hvordan takle media- og organisasjonsstress) og sport management (frivillige ved store arrangementer, talentutvikling, event management og sport communication).

Bøker av Elsa Kristiansen