Erling Joar Fløttum

Erling Joar Fløttum

Erling Joar Fløttum er cand.oecon. fra Universitetet i Oslo. Han har arbeidet med nasjonalregnskap i over 30 år, både i Norge og internasjonalt. Fløttum er i dag seniorrådgiver i Statistisk sentralbyrå.