Helge Jakob Kolrud v/Birgitte Kolrud

Helge Jakob Kolrud v/Birgitte Kolrud

Helge Jakob Kolrud var høyesterettsadvokat og partner i advokatfirmaet Haavind.

Kolrud har vært styreleder for Oslo Handelskammers Voldgiftsinstitutt, medlem av International Court of Arbitration Commission og leder for Den Norske Advokatforening i perioden 1991 til 1994. Som president i den europeiske advokatorganisasjonen The Council of Bars and Law Societies of the European Union (CCBE) var han leder for mer enn 500 000 advokater i EU og EØS. Kolrud var også leder for Innsamlingsrådet i NRK, medlem av Skjønnslovutvalget og holdt foredrag og kurs både i Norge og utenlands.

Bøker av Helge Jakob Kolrud v/Birgitte Kolrud