Henrik Bull

Henrik Bull

Henrik Bull er dr. juris. og arbeider som norsk dommer ved EFTA-domstolen i Luxembourg. Bull var, inntil han tiltrådte som dommer, seniorforsker og direktør for Senter for europarett ved Universitet i Oslo.

(Foto: Pierre Lindberg)